Literárně dramatický obor je nejmladší, protože byl zřízen v choceňské ZUŠ až v září 1987. Zakládající učitelkou je Mgr. Hana Voříšková, která velmi kultivovaně, s poetickým taktem, vedla deset let žáky ke komornímu dramatickému projevu. Její práce spočívala velkou měrou ve výtvarném vyjadřování prostřednictvím loutek a na animaci rekvizit.

Do literárně dramatického oboru chodí děti, které si podmaňují literaturu jako recitátoři. Chtějí si však také vyzkoušet hereckou techniku. Dramatickou metodou objevují mezilidské hodnoty, které uplatňují při vystoupení. Podporována je slovesná a dramatická tvorba žáků. Metoda dramatické výchovy přispívá k rozvoji osobnosti a pomáhá v komunikaci i v nalezení postoje ve společnosti.

Interní tvorba dětí je veřejnosti prezentována na vystoupeních a stala se pravidelnou součástí činnosti školy. Zajímavé interpretace prózy i poezie žáci sólově nebo kolektivně předvádějí
i na soutěžích.

Současný učitel Jiří Zajíček motivuje nenásilně žáky k vlastnímu tvůrčímu projevu ve shodě s lidskými hodnotami. Podnětné příklady hledají v kulturním dědictví české a světové literatury, divadla, hudby i výtvarného umění.