ROZVRH HODIN 2011-2012


Organizace studia výtvarného oboru
  Studium je členěno po jednotlivých školních letech následovně:
      1.-2.třída ZŠ........................................1. a 2.přípravka ZUŠ (1 blok dvou vyučovacích hodin týdně)
      3.-9.třída ZŠ........................................1.-7.ročník I.stupně ZUŠ (1 blok tří vyučovacích hodin týdně)
      1.-3.ročník SŠ......................................1.-3.ročník II.stupně ZUŠ (1 blok tří vyučovacích hodin týdně)
      Studium pro dospělé(1 blok tří vyučovacích hodin týdně)
      Rozšířené studium pro žáky od 4.ročníku I.stupně ZUŠ s hlubokým zájmem o obor (2 bloky tří vyučovacích hodin týdně)

Jak se stát žákem výtvarného oboru?
     Do výtvarného oboru přijímáme děti od 6 let, které projdou přijímacím řízením. Pokud máme volná místa, přibíráme i děti starší. Ty zařazujeme po úspěšně zvládnutém přijímacím řízení do skupin vrstevníků nebo dětí velmi blízkého věku. Obvyklý čas nástupu do ZUŠ je s novým školním rokem, přičemž přijímací řízení bývá vždy v červnu předešlého školního roku. Méně častý (ale možný) je nástup k II.pololetí probíhajícího školního roku (tedy k 1.únoru).

Průběh studia ve výtvarném oboru
     Obsah výuky v hodinách výtvarného oboru je pestrý. Jednotlivé práce studentů většinou nevznikají izolovaně, ale jsou součástí větších týdenních či měsíčních tematických celků. Jako námět mohou posloužit podněty z každodenního života, z prostředí, které nás obklopuje, z přírody a nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Velkou inspirací je pro naše mladé výtvarníky oblast umění, jak nejstarších epoch, tak umění moderního.
     Výběr výtvarných technik závisí na věku dětí. U plošných prací se využívají samozřejmě techniky klasické: kresba tužkou, uhlem, rudkou, inkousty, tuší, ale třeba i kresba gelovými tužkami. Mezi dětmi oblíbené jsou i techniky na pomezí kresby a malby - pastelka nebo pastel nebo malba temperou, starší žáci mají možnost si vyzkoušet i olejomalbu. Vítanou se stala také práce u grafického lisu. Při tvorbě prostorových prací se používá skládaný a stříhaný papír, krabice, dřívka i špejle. Kromě křehkých papírových výtvorů se nevyhýbáme ani robustnějším hliněným pracemi.
     Snad každý žák výtvarného oboru má doma na stole něco, co si sám vytvořil - misku, talířek nebo hrnek vypálený ve školní peci ... nebo třeba v milíři, v němž vypalovala keramiku skupina pokročilých žáků v rámci víkendového keramického soustředění.
Malba, kresba, grafika a hlavně modelování z hlíny jsou techniky, které provázejí člověka už mnoho staletí. Současná výtvarná výchova se však nechává inspirovat i děním na poli současného výtvarného umění. Vznikají tu objekty z rozličných (zdánlivě i odpadových) materiálů, předmětem zájmu se může stát i věc vyvázaná z obvyklého kontextu a zasazená do jiných souvislostí. Cení se přitom humor, nápad, vtip ... Ve výuce se nevyhýbáme ani podnětům z oblasti akčního umění, které má proti obrazu či soše výhodu působení v čase. Akce mají blízko k divadlu. V práci našeho výtvarného oddělení lze najít i prvky dramatické výchovy. Součástí výstav bývají představení malých loutkových či stínových divadélek.
Žáci také zkoušejí "fotografovat bez fotoaparátu" - experimentovat s působením světla na fotografický papír. Někteří žáci se pokusili vytvořit scénář a pomocí digitální videokamery natočili krátké animované filmy.
      V průběhu školního roku pořádá naše výtvarné oddělení vždy několik výstav ( v průměru 10) - buď interních pro rodiče žáků - v prostorách školy, nebo veřejných v Orlickém muzeu či Blahoslavově sále v Chocni.
V současné době vyučují v ZUŠ Choceň výtvarný obor Hana Voříšková a Dana Kaňková.

 ZÁJEMCI O PŘÍPRAVU NA VÝTVARNÉ ŠKOLY

nebo školy, kde požadují talentové zkoušky z výtvarné výchovy:

můžete se kdykoli ohlásit ve výtvarné učebně ZUŠ u vyučující Dany Kaňkové a nechat na sebe kontakt. Pokud by se sešlo více zájemců, mohla by se otevřít samostatná skupina nebo by se mohlo uvažovat o propojení s výukou rozšířeného studia. Doporučujeme, abyste začátek přípravy nepodcenili a přišli včas. Dva, tři měsíce před zkouškami je pozdě a do pevně stanovených rozvrhů hodin se v průběhu školního roku většinou nedá již zasahovat.