Základní umělecká škola Choceň
   

Obory

 

  

Hudební obor

Při vstupu do školy si děti zvolí nástroj, případně sólový nebo sborový zpěv. Kromě hry na svůj nástroj mají všichni žáci v učebním plánu i hudební nauku, ke které přistupují komorní a orchestrální hra, případně improvizace. V případě individuální výuky může žák zdarma navštěvovat pěvecký sbor Zvukoboráček – pěvecké aktivity výborně rozvíjí sluchovou představivost, což se zpětně příznivě odráží při hře na nástroj.

Studium obou stupňů je zakončeno veřejným absolventským koncertem, na konci každého školního roku konají všichni žáci postupové zkoušky do dalšího ročníku.

Taneční obor

Součástí učebního plánu je taneční průprava, na kterou navazuje předmět současný tanec. Důraz je kladen na svobodnou tvůrčí činnost a s nezbytnou improvizační složkou. Výuka pracuje s prvky klasického a lidového tance.

Oba stupně studia končí veřejným absolventským vystoupením.

Výtvarný obor

Hlavními předměty výtvarného oboru jsou plošná a prostorová tvorba, ke kterým přistupuje bohatá nabídka volitelných předmětů (např. loutkářství, knižní vazba, film, fotografie, šperk nebo konceptuální tvorba).

Oba stupně studia uzavírá závěrečná práce.

Literárně dramatický obor

Předměty literárně dramatického oboru, které navazují na přípravnou dramatickou výchovu, jsou dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes a práce v souboru.

Oba stupně jsou zakončeny absolventským vystoupením.

 

 

 

 

 
     
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL