Základní umělecká škola Choceň
   

Soutěže 2019/2020

 

 

Soutěž ve hře na klavír

Každoročně vyhlašuje MŠMT soutěže a přehlídky v uměleckých oborech určené speciálně pro žáky základních uměleckých škol. Konkrétní obory se střídají ve tříletém cyklu a tento školní rok přišla po třech letech řada opět na klavír. Soutěž MŠMT má strukturu čtyř soutěžních kol, ve kterých žáci mohou postupovat ze školního kola přes okresní a krajské až do celostátního, tam se však dostane jen hrstka nejlepších klavíristů z celé republiky. V klavírním oboru jsou soutěže tradičně velmi silně obsazené a dostat se do vyšších kol není vůbec jednoduché. Před šesti lety se podařilo tehdy žákyni choceňské ZUŠ Pavlíně Šafkové pod vedením MgA. Evy Vávrové postoupit až do ústředního kola. V minulé soutěži před třemi lety bylo klavírní oddělení také úspěšné - čtyři žáci postoupili do krajského kola.

 

Letos však byli žáci zastaveni hned na začátku soutěžní cesty. Z výkonů ve školním kole přitom bylo jasné, že tento školní rok byl na našem oddělení velmi úrodný - svůj program si krásně připravilo sedm sólistů a dvě klavírní dua a všichni tak mohli postoupit do okresního kola. Okresní kolo v klavírní hře měla v letošním roce pořádat naše škola. A nejednalo se vůbec o malou akci - přihlášeno bylo 60 sólistů a 11 klavírních duí z devíti základních uměleckých škol. V odborné porotě měli zasednout zkušení pedagogové z Pardubic, Brna a Jihlavy. Termín konání byl stanoven na 12. a 13. březen a na škole už bylo vše zorganizováno a připraveno na tyto dva rušné dny plné hudby, setkávání a výměny zkušeností. Den před soutěží však byly uzavřeny školy a všechna dosud neuskutečněná soutěžní kola byla nejprve odsunuta a později úplně zrušena. Všichni žáci a jejich učitelé, kteří už byli připraveni ukázat výsledky svého několikaměsíčního snažení, se nyní musí s touto nelehkou situací vypořádat a smířit. Energii, kterou do přípravy na soutěž vložili, jim nikdo nevrátí, to podstatné však i neuskutečněná soutěž splnila - motivovala všechny k výkonům, jaké nejsou v běžné výuce možné, a posunula tak všechny zúčastněné na jejich hudební cestě o velký krok dál. Gratulujeme tedy k překročení vlastních hranic těmto žákům našeho klavírního oddělení: Zdeňce Kučerové,Timee Málkové, Jakubu Jurčíkovi, Viktorii Emě Bláhové, Františku Diblíkovi, Nelly Hurychové, Kláře Burešové, Janě Kučerové a Kláře Diblíkové.

 

za klavírní oddělení ZUŠ Choceň Mgr. Taťána Jurčíková, Ph.D

 

Soutěž ve hře na kytaru

Kromě klavíru se letos soutěží i ve hře na kytaru, smyčcových nástrojích a hře dechových orchestrů. Zatímco krajské kolo dechových orchestrů (okresní kolo se v tomto oboru nekoná), které se mělo konat 21. 3. v Přelouči a na které své svěřence připravuje František Šantrůček, bylo prozatím z důvodu epidemie koronaviru odloženo na neurčito, okresní kola dalších dvou oborů již proběhla. O soutěži smyčcových nástrojů se dočtete níže, já se budu věnovat hře na kytaru. Letos se na naší ZUŠ také poměrně urodilo a tak jsme 25. 2. vyrazili s pěti žáky naší školy od učitelů Milana Duspivy a Miloše Hávy do Žamberka. Letošní rok je v našem kraji na úrodu kytaristů poměrně slabý (například v Chrudimském okrese okresní kolo vůbec neproběhlo, neboť se přihlásilo pouhých devět soutěžících), i v našem početně silném okrese se utkalo pouhých 27 kytaristů a kytaristek. Výsledek předčil naše očekávání – z oněch pěti kytaristů jsme posbírali 3 první ceny s postupem do krajského kola (Tomáš Víšek, nejmladší účastník vůbec; Anežka Marie Viktorínová, Ondřej Kubíček), jednu první cenu bez postupu (Alexandra Knotková) a jednu druhou cenu (Denis Vinzens)! Bohužel i nás zastavila epidemie koronaviru a na další klání v krajském a celostátním kole už nedošlo. 

za kytarové oddělení Mgr. Milan Duspiva

 

Soutěž ve hře na smyčcové nástroje

V letošním školním roce se naše smyčcové oddělení zúčastnilo celostátní soutěže základních uměleckých škol. Žáci se od začátku školního roku poctivě připravovali. První zdolanou metou pro ně bylo školní kolo, které se konalo 18. 2. 2020 v ZUŠ Choceň. Všichni soutěžící (8 houslistů, 1 violoncellista a 1 kontrabasista) postoupili do kola okresního pořádaného ZUŠ Letohrad 10. 3. 2020, odkud přivezli tato krásná umístění:

 

0. kategorie: Ela Málková (housle) – 1. cena s postupem do krajského kola

 

Tomáš Vávra (housle) – 1. cena s postupem do krajského kola

 

II. kategorie: Viktorie Ema Bláhová (housle) – 2. cena

 

III. kategorie: Adama Benák (kontrabas) – 1. cena s postupem do krajského kola

 

Markéta Tylšová (housle) – 2. cena

 

V. kategorie: Vojtěch Vávra (housle) – 1. cena s postupem do krajského kola

 

Zuzana Bartoňová (housle) – 2. cena

 

Vojtěch Morávek (housle) – 2. cena

 

IX. kategorie: David Hrabě (violoncello) – 1. cena s postupem do krajského kola, CENA STAROSTY MĚSTA LETOHRAD PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE SOUTĚŽE

 

Koncertantní obsazení (4 housle): Zuzana Bartoňová, Barbora Klasová, Vojtěch Morávek, Vojtěch Vávra – 2. cena

 

Stejně jako v ostatních oborech bylo krajské a celostátní kolo bohužel zrušeno.

Všem soutěžícím velmi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

za smyčcové oddělení Lada Morávková

 

 

   
 
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL