Hudební teorie

 

Přípravná hudební výchova
V hodinách kolektivní výuky studijního zaměření Přípravná hudební výchova
(2 ročníky) hravou formou podněcujeme zájem dětí o hudbu a rozvíjíme jejich hudebnost, hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Vhodnými hudebními činnostmi, např. zpěvem, rytmizací a melodizací říkadel, rytmickými a melodickými ozvěnami, hrou na Orffovy hudební nástroje, hudebně pohybovými hrami, pěstujeme u dětí představu rytmicko melodickou, dynamickou a tonální, rozvíjíme hudební paměť, smysl pro metrum a tempo.Hudební nauka

V kolektivním předmětu Hudební nauka (5 ročníků) seznamujeme žáky s hudebními pojmy, upevňujeme a rozvíjíme jejich vědomosti, pěvecké a posluchačské dovednosti především prostřednictvím aktivizačních hudebních činností. Nepožadujeme memorování učených definic. Tzn. hudební pojmy vyvozujeme z hudebních materiálů, vysvětlujeme je v souvislostech, snažíme se o jejich porozumění a pospojování s již existujícími vědomostmi. Z těchto důvodů vybíráme a zařazujeme do výuky vhodné písně odpovídající probíranému učivu a věku žáků, vytváříme orientační přehled o vývoji hudby zásadně na podkladě poslechu vhodných skladeb a prostřednictvím poslechových činností.

 

 

 

     
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.