e-žákovská knížka      e-přihláška

Ludmila Novotná

Se základní uměleckou školou jsem spojena již od svého útlého dětství, kdy mi velmi přirostla k srdci. V tu dobu se stalo mým snem zůstat její součástí i v dospělém životě. Což se mi splnilo, patřím do pedagogického sboru této školy, kde vyučuji hudební nauku, zobcové i příčné flétny a sborový zpěv. Baví mě s […]

Dagmar Potštejnská

Mám ráda zdánlivě nesplnitelné mise. Učit zábavně takový předmět, jako je hudební nauka, se může zdát stejně snadné, jako učit děti s nadšením chodit k zubaři. Ale věřte nebo ne, jde to. Po gymnáziu jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor sbormistrovství a hudební výchova pro 2. a 3. stupeň. Díky tomu jsem […]

Tomáš Kyncl

Hudba je pro mě životní styl. Prostředí, ve kterém nezáleží na tom, jak kdo vypadá, ale kde promlouvají skrze bezmeznou paletu tónů životní příběhy jednotlivců. Svobodu, kterou mi hudba přináší, nelze za nic na světě vyměnit. Zpěv je mým prostředkem jak lidem předávat emoce, protože je to zároveň nejčistší odraz mojí osobnosti. Proto se v […]

Ivona Filipová

Hudba je něco zvláštního, něco, co mi přináší svobodu, pocit, že někam patřím. Hudba dokáže rozesmát, rozplakat, uklidnit i utišit bolest. Hudbou se dá vyjádřit mnohé, té řeči však rozumí jen Ti, kdo se hudbu naučí poslouchat. Sama jsem absolventskou Konzervatoře Pardubice (zpěv) a Hudební vědy na Masarykově univerzitě v Brně. Za důležité ale také […]