e-žákovská knížka      e-přihláška

Lada Morávková

Hudební vzdělání jsem získala na pardubické Konzervatoři, kde jsem vystudovala hru na housle. Následné studium učitelství I. stupně s rozšířenou hudební výchovou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity mi pomohlo rozšířit si obzory v oblasti pedagogiky a psychologie. Hudba mi umožňuje vstupovat do světa plného inspirace a setkávání se se zajímavými a krásnými lidmi, kde spolupráce […]