Propojení umělecké tvorby s IT

 

Propojení kolektivní umělecké tvorby

s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017

Doba realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

 

Aktuální stav řešení:

Škola vstoupila s 1. 1. 2015 do dvouleté lhůty tzv. udržitelnosti projektu. V průběhu let 2015-2016 budou organizovány další vzdělávací kurzy pro pedagogy. Chystáme taneční workshopy, interpretační kurzy, soustředění i loutkářské dílny pro naše žáky. Do výuky budeme zařazovat projektové výukové materiály a zároveň budou vytvářeny další nové materiály pro výuku. 

 

Vzdělávací kurzy pro pedagogy, 2016:

1/ Notační systém Sibelius (začátečníci a středně pokročilí), lektor: Marco Pascucci, 9. 2. 2016, 8.30-11.00.

2/ Notační systém Sibelius (pokročilí), lektor: ing. Jaroslav Musil, 29. 2. 2016, 8.15-11.15.

3/ Digitální animace a zpracování videa, lektorka: Šárka Zahálková, 14. 9. 2016, 8.30-11.30.

 

Interpretační kurzy, soustředění a workshopy, 2016:

1/ Taneční workshop, ZUŠ Choceň (taneční sál), 17. 1. 2016, lektor: Michal Záhora

2/ Jak tančit a hrát historické tance?, ZUŠ Choceň (taneční sál), 19. 2. 2016, lektoři: Petra Žďárská (cembalo), Jiří Berger (historická flétna)

3/ Taneční workshop, ZUŠ Choceň (taneční sál), 4. 3. 2016, lektor: Fabiola Santana

4/ Soustředění kytarových souborů, Nekoř, 2.-3. 4. 2016, lektoři: Ivana Charousová, Milan Duspiva, Miloš Háva

5/ Soustředění smyčcových souborů, Nekoř, 29. 4.-1. 5. 2016, lektoři: Lada Morávková, Milena Janáčková, Marco Pascucci, Klára Křivská

6/ Soustředění smyčcových souborů, Běstovice, 12. 11.-13. 11. 2016, lektoři: Lada Morávková, Milena Janáčková, Marco Pascucci, Klára Křivská

7/ Soustředění kytarových souborů, ZUŠ Choceň, 12. 11.-13. 11. 2016, lektoři: Ivana Charousová, Milan Duspiva, Miloš Háva, Jiří Kopecký

 

Vzdělávací kurzy pro pedagogy, 2015:

1/ Interaktivní tabule ve výuce uměleckých předmětů, lektor: Mgr. Kateřina Petruželková, 18. 3. 2015, 8.30-11.00.   

2/ Zvukové studio a zpracování zvuku, lektor: Bc. Milan Duspiva, 7. 10. 2015, 8.30-11.30.

 

Interpretační kurzy, soustředění a workshopy, 2015:

1/ Soustředění pěveckého sboru Zvukoboráček, ZUŠ Choceň, 20.-21. 3. 2015, lektoři: Vladimír Opletal, Ivona Filipová, Jiří Kopecký

2/ Soustředění kytarových souborů, ZUŠ Choceň, 18.-19. 4. 2015, lektoři: Ivana Charousová, Milan Duspiva, Petr Beneš, Miloš Háva

3/ Taneční workshop, ZUŠ Choceň (taneční sál, nádvoří), 24. 5. 2015, lektoři: Kateřina Blažková a skupina EKS

4/ Soustředění smyčcových souborů, ZUŠ Choceň, 6.-7. 6. 2015, lektoři: Lada Morávková, Milena Janáčková, Marco Pascucci

5/ Taneční workshop, ZUŠ Choceň (taneční sál), 18. 10. 2015, lektor: Michal Záhora

6/ Soustředění smyčcových souborů, Běstovice, 7.-8. 11. 2015, lektoři: Lada Morávková, Milena Janáčková, Jana Kalousová, Marco Pascucci

7/ Soustředění kytarových souborů, Nekoř, 28.-29. 11. 2015, lektoři: Ivana Charousová, Milan Duspiva, Petr Beneš, Miloš Háva

 

Průběh realizace projektu:

Výběrové řízení Výpočetní technika a SW ukončeno a kupní smlouva podepsána s vybraným dodavatelem dne 24. 5. 2013 (zadávací dokumentace zveřejněna na webu Pardubického kraje, VŘ 114).

Výběrové řízení Hudební nástroje a pomůcky ukončeno a kupní smlouva podepsána s vybraným dodavatelem dne 17. 6. 2013 (zadávací dokumentace zveřejněna na webu Pardubického kraje, VŘ 120).

Pedagogové školy byli proškoleni v těchto kurzech: 1/ Využití interaktivní tabule pro výuku a 2/ Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli (20. a 25. 6., 25. 6. a 27. 6. 2013, školitelka: Zdena Müllerová), 3/ Učíme se pracovat s notačním systémem SW Sibelius (26. a 27. 8. 2013, školitel: Miroslav Lukeš), 4/ Obsluha nahrávacího mini studia (30. 8. 2013, školitel: Jan Košulič), 5/ Obsluha nahrávacího studia (28. 8. 2013, školitel: Vít Janata). Zbývající vzdělávací aktivity proběhly v následujících termínech: 1/ Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených výukových materiálů (11. a 18. 9., 16. 10. 2013, školitel: Jakub Velecký), 2/ Učime se pracovat se SW Ear Trainer, Midimaster Rhytmus Trainer, Midimaster Score Trainer (18. 10. 2013, školitel: Lubor Bořek), Zpracování digitání fotografie a její využití v animovaném filmu (11. a 18. 10. 2013; školitel: Vladimír Beran). 

 

Interpretační kurzy a soustředění pro žáky školy:

Během prvního pololetí školního roku 2013/2014 se uskutečnily:

1/ Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje pod vedením Jany Brůnové, Mileny Janáčkové, Lady Morávkové a Lenky Nové (klavírní korepetice: Hana Tomášová), Pastviny, 13.-15. 9. 2013.

 2/ Taneční workshop, na kterém se jako odborní lektoři uvedli Markéta Kuttnerová, Radim Klásek, Jan Malík, Kateřina Blažková (klavírní korepetice: Marco Pascucci), ZUŠ Choceň, 27.-28. 10. 2013.

 3/ Interpretační kurzy pro mladé klavíristy, které vedli Martin a Kristina Kasíkovi, Petra Hurychová a Marco Pascucci, ZUŠ Choceň, 28.-29. 11. 2013.

 4/ Interpretační kurzy pro hráče na kytaru s lektory Milanem Duspivou a Janem Čižmářem, ZUŠ Choceň, 11-12. 11. 2013.

 5/ Soustředění hráčů na kytaru pod vedením Ivany Charousové, Milana Duspivy a Petra Beneše, Pastviny, 30. 11-1. 12. 2013.

 

Během druhého pololetí školního roku 2013/2014 proběhly tyto akce:

1/ Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje pod vedením Jiřího Kuchválka, Lady Morávkové, Mileny Janáčkové a Jany Brůnové, ZUŠ Choceň, 22. 2. 2014.

2/ Interpretační kurzy pro hráče na kytaru s Rostislavem Coufalem a Petrou Poláčkovou, ZUŠ Choceň, 25.-26. 3. 2014.

3/ Interpretační kurzy pro mladé klavíristy s lektory: Jan Jiraský, Alena Vlasáková, Petra Hurychová, Marco Pascucci, ZUŠ Choceň, 22.-23. 4. 2014.

4/ Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje s lektory: Lukáš Janko, Lada Morávková, Milena Janáčková, Lenka Nová, ZUŠ Choceň, 26. 4. 2014.

5/ Taneční workshop s tanečníky: Kateřina Blažková, Michaela Suša, Ondřej Krejčí, Lea Švejdová, ZUŠ Choceň, 26.-27. 4. 2014.

6/ Soustředění hráčů na kytaru pod vedením Ivany Charousové, Milana Duspivy a Petra Beneše, Pastviny, 10.-11. 5. 2014. 

7/ Loutkářské dílny s Hanou Voříškovou, ZUŠ Choceň, 9.-10. 5. 2014.

8/ Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje s lektory: Lada Morávková, Milena Janáčková, Jana Brůnová, Lenka Nová, ZUŠ Choceň, 14.-15. 6. 2014.

 

Během letních prázdnin se uskutečnila dvě soustředění:

1/ Soustředění pěveckého souboru Zvukoboráček, Pastviny, 17.-22. 8. 2014.

2/ Soustředění smyčcových souborů, Pastviny, 18.-22. 9. 2014.

 

Fotografie z výše jmenovaných akcí najdete v sekci Fotodokumentace.

 

V rámci prvního pololetí školního roku 2014/2015 se uskutečníly následující projektové výstupy:

1/ Jednorázové seznámení žáků s nahráváním zvuku. Seminář Zvuková tvorba jako nutný doplněk hudební interpretace povede Milan Duspiva ve spolupráci se zvukovým mistrem Janáčkovy akademie múzických umění Janem Košuličem, Panský dům, Choceň, 18. 9. 2014.

2/ Uvedení operek z autorské dílny Svěrák/Uhlíř O dvanácti měsíčkách, O Budulínkovi, Červená Karkulka, Panský dům, Choceň, 19. 9. a 22. 9. 2014.

3/ Vystoupení tanečního oboru Tanec a film, Panský dům, Choceň, 22. 10. 2014.

4/ Loutkářské dílny s Hanou Voříškovou, ZUŠ Choceň, 1.-2. 11. 2014.

 

Výstupy projektu:

Při zachování typické stránky uměleckého vzdělávání, totiž individuálního setkávání žáka s učitelem, dojde k propojení jednotlivých uměleckých aktivit žáků v kolektivních vystoupeních. Zároveň bude využita audiovizuální technika k přípravě i záznamu jednotlivých výstupů. Těšit se můžeme na tvorbu animovaného filmu, loutkářské dílny, operky z autorské dílny Svěrák/Uhlíř nebo na projekt Tanec a film.

 

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro žáky ZUŠ Choceň. Do projektu budou zapojeni žáci a učitelé školy. Potřebnost rozvíjet mimoškolní dovednost žáků vychází z faktu, že všeobecně jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze kompetence získané na základní škole. Chceme rozšířit a inovovat výuku ve všech vyučovaných oborech tak, aby vzdělávací proces byl v souladu se současnými trendy ve vzdělávání. K dosažení tohoto cíle budou vytvořeny nové nebo upraveny stávající učební plány včetně metodik a pomůcek, které budou pilotně ověřeny. Dále chceme zavést do školy nové aktivity zaměřené na inspiraci, motivaci a spolupráci žáků v rámci společných projektů. K tomu využijeme spolupráce s významnými umělci, pedagogy konzervatoří a vysokých škol. Pro tyto záměry bude nutné proškolit učitele, což bude zajištěno externími lektory. Žáci se zapojí do projektu v průběhu tvorby výukových materiálů a při ověřování nových trendů v pilotním běhu.

     
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL