Základní umělecká škola Choceň
   

Aktuality

 

Obnovení výuky

Od 25. 5. je obnova individuální výuka v plném a kolektivní výuka v omezeném rozsahu. Výuka Hudební nauky do konce školního roku probíhat nebude. O otevření ostatních kolektivních předmětů všech oborů a podmínkách a průběhu výuky rozhoduje učitel daného předmětu, informujte se prosím případně u něj. Bližší informace včetně odkazů na Hygienickou směrnici a Čestné prohlášení, které musí zákonní zástupci žáků podepsat před nástupem do ZUŠ najdete zde.

 

Srdečně zveme zájemce o studium na ZUŠ k přijímacím pohovorům, které se uskuteční v těchto termínech:

 

Hudební obor

Přijímací řízení je již uzavřeno. 

Pokud jste se přihlašovali, ale nepřišlo Vám na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o přijetí přihlášky, konktaktujte prosím paní ředitelku, je možné, že jsme Vaši přihlášku neobdrželi. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v polovině června. 

 

Výtvarný obor

Přihlašovat se je možné do 12. 6. Podrobný postup a pokyny najdete zde

Literárně-dramatický obor

3. 6. 2020, 14.00 - 17.00, koncertní sál ZUŠ

Bližší informace na stránkách školy:

http://www.zus-chocen.cz/prijimaci-rizeni-2020.htm

Taneční obor

10. 6. 2020, 16.00, taneční sál ZUŠ Choceň

Přijímací řízení proběhne formou ukázkové hodiny.

 

Přijímací řízení na pobočce

v Brandýse nad Orlicí

5. - 6. 5. 2020, 13.00, učebny ZUŠ v Brandýse nad Orlicí

 

 

Soutěže hudebního oboru 2019/2020 


V letošním roce proběhly celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Mnozí naši žáci byli oceněni, přečtěte si o tom zde.

 

 

Adresa k elektronickým žákovským knížkám zde 

ZUŠ Choceň, příspěvková organizace, je realizátorem projektu s názvem „Podpora ZUŠ Choceň, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008927“ v rámci Výzvy c. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Finanční výše podpory: 1 107 717,- Kč

Hrazeno z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

.

     
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL