Základní umělecká škola Choceň
   

Aktuality

 

 

Žáci klavírního oddělení se svými pedagogy navštívili dne 14. listopadu výrobní závod klavírů a pianin firmy C. Bechstein v Hradci Králové. Děti se seznámily s celým výrobním procesem a v závěru exkurze si na vlastní prsty vyzkoušely koncertní nástroj D 282 v hodnotě 3,7 milionu Kč! 

 

 

Vánoční nadílka ZUŠ Choceň

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ

Neděle 2. prosince, 15.00 hod., Tyršovo náměstí v Chocni

Nenechte si ujít výjimečný okamžik rozsvícení vánočního stromu, umocněný hudebními vystoupeními sólistů a souborů ZUŠ Choceň.

 

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHOCEŇ VE VODĚRADECH

Sobota 8. prosince, 14.00 hod., Obecní úřad

Žesťové kvinteto, flétna, trubka, zpěv

 

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHOCEŇ V BĚSTOVICÍCH

Sobota 15. prosince, 15.00 hod., kostel Všech svatých

Komorní smyčcový soubor, kytary, klarinety, zpěv

 

ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Neděle 16. prosince, 16.00 hod., kostel sv. Františka Serafínského

Smyčcový orchestr Musica d´archi, komorní smyčcový soubor, učitelé a žáci ZUŠ Choceň a hosté

 

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ CHOCEŇ

Středa 19. prosince, 17.30 hod., Panský dům

Smyčcový orchestr, dechový orchestr, Písnička, Zvukoboráček, kytarový a loutnový soubor, flétna, zpěv

 

POKOJ VÁM

Neděle 23. prosince, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00 hod., koncertní sál ZUŠ

Loutková stínohra o narození Ježíše Krista. Nutná rezervace!

 

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM

Neděle 23. prosince, 17.00 hod., Tyršovo náměstí

V předvečer Štědrého dne v 17 hodin se tradičně sejdeme u vánočního stromu na Tyršově náměstí a společně si zazpíváme vánoční koledy. 

 

Adresa k elektronickým žákovským knížkám http://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=ce08becc73195df12d99d761bfbba68d

 

ZUŠ Choceň, příspěvková organizace, je realizátorem projektu s názvem „Podpora ZUŠ Choceň, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008927“ v rámci Výzvy c. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Finanční výše podpory: 1 107 717,- Kč

Hrazeno z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

.

     
POKOJ VÁM

... zobrazit více

Poslední změnu provedl(a): Vladislava Kopecká
 
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL