e-žákovská knížka      e-přihláška

Josef Zvěřina

Vyrostl jsem v rodině, kde všichni hráli na hudební nástroj, každý ze sourozenců si mohl vybrat. Když jsem si měl volit já, znal jsem snad jen pět hudebních nástrojů. Mezi nimi byly také housle, u kterých jsem zůstal. Po absolvování Brněnské konzervatoře jsem se vydal v hudbě dalším směrem a vystudoval ještě obor hudební režie. […]

Ludmila Novotná

Se základní uměleckou školou jsem spojena již od svého útlého dětství, kdy mi velmi přirostla k srdci. V tu dobu se stalo mým snem zůstat její součástí i v dospělém životě. Což se mi splnilo, patřím do pedagogického sboru této školy, kde vyučuji hudební nauku, zobcové i příčné flétny a sborový zpěv. Baví mě s […]

Dagmar Potštejnská

Mám ráda zdánlivě nesplnitelné mise. Učit zábavně takový předmět, jako je hudební nauka, se může zdát stejně snadné, jako učit děti s nadšením chodit k zubaři. Ale věřte nebo ne, jde to. Po gymnáziu jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor sbormistrovství a hudební výchova pro 2. a 3. stupeň. Díky tomu jsem […]