e-žákovská knížka      e-přihláška

Josef Zvěřina

Vyrostl jsem v rodině, kde všichni hráli na hudební nástroj, každý ze sourozenců si mohl vybrat. Když jsem si měl volit já, znal jsem snad jen pět hudebních nástrojů. Mezi nimi byly také housle, u kterých jsem zůstal. Po absolvování Brněnské konzervatoře jsem se vydal v hudbě dalším směrem a vystudoval ještě obor hudební režie. […]

Lada Morávková

Hudební vzdělání jsem získala na pardubické Konzervatoři, kde jsem vystudovala hru na housle. Následné studium učitelství I. stupně s rozšířenou hudební výchovou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity mi pomohlo rozšířit si obzory v oblasti pedagogiky a psychologie. Hudba mi umožňuje vstupovat do světa plného inspirace a setkávání se se zajímavými a krásnými lidmi, kde spolupráce […]